Zangvereniging udi

 

Algemene ledenvergadering op 15 mei 2017 met meerderheid van stemmen besloten om UDI zangvereniging op te heffen.

 

Geschiedenis

In september 1911 vatten enkele personen het idee op om de op 5 januari 1910 ontbonden zangvereniging Nocht en Wille weer op te richten. Hiervoor werd op 27 september 1911 een speciale vergadering gehouden in de zaal van het café De Pilaars. Op deze vergadering werd besloten dat de heer Beima aan de burgemeester van Tietjerksteradeel toestemming zou vragen om de te houden vergaderingen van de zangvereniging net als vroeger in één van de lokalen van de school te houden. De heer Beima werd benoemd tot directeur van de zangvereniging voor een bedrag van 50 gulden per jaar. Het regelement van Nocht en Wille werd op één regel na overgenomen van de vorige vereniging. Na goedkeuring van de burgemeester werd op 4 oktober 1911 de zangvereniging Nocht en Wille heropgericht en op 19 februari 1913 hernoemd naar Nut en Nocht. Op 26 februari 1913 werd de eerste openbare uitvoering gehouden. In de notulen (1911-1918) van Nocht en Wille is niets te vinden over de opheffing van de vereniging. In februari 1919 werd de zangvereniging Uitspanning Door Inspanning als voortzetting opgericht, waarbij alle bezittingen van Nut en Nocht overgenomen werden door UDI. Een gedeelte van het regelement van UDI lijkt direct te zijn overgenomen van Nocht en Wille. De penningmeester D. Dijkstra werd opnieuw verkozen. UDI hield haar eerste uitvoering in 1920. Het 25-jarig jubileum liet men "stil voorbijgaan" i.v.m. de Tweede Wereldoorlog (verduistering en straatverbond avonds). Van het 50-jarige jubileum zijn helaas geen notulen meer aanwezig. In 1978 werd UDI opnieuw opgericht (er is niets te vinden over een opheffing.) Het 75-jarige jubileum werd ook gevierd, hier zijn noch twee videobanden van aanwezig. Tenslotte is de zangvereniging UDI In 2017 opgeheven vanwege het sterk afnemende ledenaantal.

Inventaris

 

Laatste nieuws opheffing UDI Zangvereniging

Vorig jaar is bij algemene ledenvergadering op 15 mei 2017 met meerderheid van stemmen besloten om UDI zangvereniging op te heffen. Het was erg moeilijk om te komen tot dit besluit om na zoveel fijne jaren, UDI te moeten opheffen. Vele goede jaren en hoogtepunten heeft het koor meegemaakt, diverse dirigenten kwamen en gingen. Er werd zelfs door het koor na de zanguitvoeringen met veel succes musicals en toneelstukken opgevoerd. Maar aan alle goede dingen komt een eind en zo ook aan UDI zangvereniging.

Bij de opheffingsvergadering, waar alle leden aanwezig waren, is het zittende bestuur aangewezen als vereffeningscommissie om alle lopende zaken in goede harmonie af te wikkelen, rekening houdend met de roots van het koor in Hurdegaryp. De naam van UDI zangvereniging moest wettelijk gewijzigd worden in UDI in Liquidatie. Eind 2017 was na veel administratieve rompslomp alles achter de rug en het doek voor UDI gevallen. Alle leden hebben een opheffings- en afwikkeling- verslag gekregen, overeenkomstig als op de opheffingsvergadering is toegezegd. Hierover heeft de commissie veel complimenten van laatste "oud"- leden ontvangen.

Enkele zaken omtrent de afwikkeling als genoemd in verslag noem ik hieronder:

De Piano was voor 50\50 gezamenlijk bezit met It Maskelyn en het deel van UDI is aan It Maskelyn geschonken. Ook was er na de financiële afwikkeling nog een vereffeningssaldo over, welk saldo eveneens is geschonken aan It Maskelyn met als aangegeven bestemming Onderhouds- en/of Vervangingsfonds Piano. Dit besluit is genomen met de uitdrukkelijke overweging dat vele leden, oud-leden en besturen met diverse acties deze gelden hebben verworven en dat juist daarom het resterend saldo ten goede moest komen aan een muzikale bestemming in Hurdegaryp, een en ander conform onze statuten en huishoudelijk reglement.

Het archief van UDI is naar het Gemeente Archief gebracht en dat is inmiddels door de Gemeente Tytsjerksteradiel op geordend en in zuurvrije dozen in hun archief opgenomen. Onlangs hebben wij daarvan bericht van de Archivaris van de gemeente ontvangen. Onderstaand doen wij een overzicht van de inhoud en de geschiedenis van UDI als opgesteld door de gemeentearchivaris toekomen. Dit is door hun met zeer veel nauwkeurigheid op een voortreffelijke wijze gedaan, waarvoor onze complimenten. Zo is de geschiedenis en alle financiële stukken, verslagen, secretariaat, foto's, trofeeën enz. voor het nageslacht bewaard gebleven.

Hieronder treft u het van de Gemeente Archivaris ontvangen stuk aan.

Met vriendelijke groeten,

UDI Zangvereniging in Liquidatie,

Namens de vereffeningscomissie,

Doeke Visser, penningmeester.

 

Voor vragen belangstellenden zich kunnen wenden tot Doeke Visser, penningmeester vereffening, telefoonnummer 06-53591720, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    

  

By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes