fiets en wandel route Hurdegaryp

 

Deze routes zijn samengesteld door Durk Nouta 2005

Rondje It Bûtenfjild: 15 of 25 km

Start bij het winkelcentrum De Hameije . zuidelijk van het plein af rechts af op viersprong rechts = "Drijberweg" en fietsen ri. Rijksstraatweg. De ventweg links op en t.o. Hotel Rijkstraatweg oversteken. (Let op!) Via de stationsweg over de spoorwegovergang rechtsaf ri Mûnein/Roodkerk.

We gaan rechtsaf het fietspad op ri. Veenwouden en volg dit verder (neem gerust een kijkje op het uitkijkpunt).

Op de splitsing ri. Veenwouden aanhouden, pad volgen en rechts af over de brug. Op de volgende splitsing (voor huisnr 2) gaan we linksaf. Na ongeveer 1,5 km en over twee bruggen gaan we 1e weg rechts (It Bûtenfjild). Dan volgen we even verder het fietspad rechts om het water. Bij de eerste wegkruising gaan we rechtsaf over de brug langs boerderij  “It Goddeleas tolhûs” en door het natuurgebied het houtwiel. Blijf steeds het fietspad (schelpenpad) rechtdoor volgen. Denkom de oversteek van de wegen  dwars fietspad en spoorbaan. Over de spoorbaan(slecht stukje) volgen we het pad achter de boerderij langs en komen op een verharde weg = Kûkhernewei.

Korte route:

We gaan op de verharde weg rechtsaf en fietsen alsmaar rechtdoor ri Veenwouden. Bij de weg Quatrebras /Dokkum(N356) steken we over en gaan door Feanwâldsterwal en blijven deze weg volgen ri Hurdegaryp. Bij de rijksstraatweg Lw/Grn  volgen we de ventweg rechtsaf en steken de weg over bij Multi Style parket  we fietsen rechtdoor en gaan bij einde weg rechts = "Easteromwei" op  we fietsen weer terug naar winkelcentrum.

Lange route:

Op de verharde weg gaan we rechtsaf en na 20 m links (=Oostersingel hélaas niet al te best maar wel heel mooi). We volgen deze weg tot aan de Rijkstraatweg en steken daar over, rechtsaf op de ventweg. Dan links aanhouden, de Zomerweg op. Na ongeveer 300m linksaf ri. centrale we houden rechts aan en volgen het fietspad. Op de viersprong gaan we rechtdoor de Menno v. Coehoornweg in. Bij de volgende viersprong gaan we rechtsaf de Kloosterlaan in en volgen deze tot het einde. Dan linksaf de Zomerweg op en blijven deze volgen tot we scherp rechts aanhoudend Hurdegaryp in fietsen. We blijven dan weer rechtdoor gaan tot voor de de Frieslandbank daar rechts en winkelcentrum weer op. Durk Nouta

Rondje Giekerker- en Oenkerker - polder: 17 of 25 km

We starten bij  De Hameije  en gaan vanaf het plein - Easteromwei-  rechtsaf op de viersprong rechtsaf = "Drijberweg"  en we fietsen ri. Rijksstraatweg. De ventweg linksaf op,  en t.o. Hotel, Rijksstrweg oversteken( Let op ! verkeer ) . Via de stationsweg over spoorweg en links aanhouden (ri. Ryptsjerk). Bij het watergemaal (oude sluis) rechtsaf het fietspad op = ri. Gytsjerk dit rechtdoor blijven volgen. Bij kruising Nieuwlandsweg links = weer ri. Gytsjerk aanhouden. Bij volgende kruising Binnendijk/Breedijk rechts opnieuw ri. Gytsjerk . Bij kruising  weg oversteken en op fietspad rechtsaf (LET OP!)  opnieuw ri. Gytsjerk.   

Kortere route:

De weg door Gytsjerk rechtdoor blijven volgen  ri.  Oentsjerk. Door Oentsjerk de Rengersweg op. Let op verkeer. Na Stania State 1e weg rechts = reade singel.

Zie verder weer vervolg lange en korte route.

Lange route:

In Gytsjerk, na huisnr 16  en bushalte rechts, het fietspad links in (Singel) Dit fietspad blijven volgen (niet rechtdoor naar de boerderij maar bocht naar rechts en later naar links volgen) tot  Gytsjerkerhoeke .Daar links aanhouden en deze weg volgen tot de Canterlanswei. Linksaf het fietspad op. Bij de kruising/splitsing gaan we rechts ri. Wyns. 1e weg rechts (fietspad). Einde pad rechts de brug over en deze weg blijven volgen tot in Oentsjerk. Op de viersprong bij de Frieslandbank linksaf. Dan de Rengersweg volgen en na Stania-state  1e weg rechts=reade singel.  

Vervolg korte en lange route:

Op splitsing links aanhouden en bij einde weg rechts. We zijn nu op de Boskwei en gaan de 1e weg links in en blijven die volgen (Koaiwei). Op de viersprong rechtdoor. In dorp Mûnein gaan we links ri. Gytsjerk en bij de volgende afslag ri. Hurdegaryp (links de resten van een oude vlasfabriek, rond de eeuwwisseling leefde deze streek nog volop van de vlasteelt) Aan het einde van deze weg gaan we opnieuw ri. Hurdegaryp. Op de driesprong houden we links aan en gaan over het spoor rechtdoor ri. Hotel en steken weer voorzichtig over linksaf en dan 1e weg rechts "Drijberweg" we fietsen nu weer naar het winkelcentrum..  EINDE.

Durk Nouta 

Rondje Louwsmeer en de Hardegarijpsterwarren: 15 of 25 km

We  starten bij De Hameije en gaan zuidelijk van het plein, rechtsaf. Op de  viersprong links =“Drijberweg”. en gaan daarna de eerste weg rechts=“Koaikamp”. Na de speelplaats (aan de rechterkant) gaan we linksaf het “Hoeksterpad” in, achter de tennisbaan langs en over het bruggetje direct rechts (let op! verkeer). Na ongeveer 200m gaan we linksaf de “Singel” in en volgen deze tot aan het einde (fietspad rechtdoor volgen). Bij einde weg gaan we links = ri. Súwald. Op de driesprong gaan we opnieuw ri Súwald.

Korte route:

We blijven de weg rechtdoor volgen en gaan door het dorp Súwald. Na de kerk weg links aanhouden =“Kerkbuurt”. U fietst door tot aan het kanaal (mooie rustplaats) en gaat dan weer terug en neemt de eerste weg rechts = “Monnikenweg”  ri. Burgum.        

Zie verder weer vervolg lange en korte route.

Lange route:

We gaan de eerste weg rechts in (= S. Halbersmawei) en daarna 1e weg links = "Louwsmarwei" deze weg blijven volgen, gaat over in fietspad. Bij boerderij einde fietspad linksaf onverharde weg volgen. einde weg linksaf = "Rustenburgweg"  weg verderop  linksaanhouden blijven volgen =  Aldemiede” Na ongeveer 7km op tweesprong bij lantaarnpaal 3447 rechtsaanhouden =“ Monnikenweg”. Bij einde weg rechtsaf, naar kanaal fietsen= mooie rustplaats. Daarna weer terug en eerste weg rechts in =“Monnikenweg”  ri. Burgum.

Vervolg korte en lange route:

De “Monikkenweg” blijven volgen en aan het einde voorrangsweg oversteken. U fiets nu de “Langelaan “ in. Aan het einde hiervan gaat u links het fietspad op en blijft dit volgen.Tenslotte fietst u scherp rechts aanhoudend het dorp “Hurdegaryp “weer in. Rechtdoor en voor de De Frieslandbank rechts en daarna het plein op bij het winkelcentrum Durk Nouta

 

Wandelroute door groen Hurdegaryp.


Hurdegaryp een prachtig ruim groen dorp, loop maar mee.  Afstand ~ 5km 
Achtergrond informatie overgenomen uit Hurdegaryp Eartiids van Henk Holsbrink en Pieter Nieuwland

Start bij De Hameije
 

naam afgeleid van;  "De Ham" voormalig foeragehandelaar die hier woonde, gecombineerd metde ingang van een boerenbedrijf = Hameije of homeije, Het winkelcentrum is ook een bedrijf en De Hameije ( gekozen is voor hameije i.v.m. De Ham)  staat aan het begin van het erf.

We gaan ri oosten, is links af de Easteromwei op. Na huis nr. 62  lopen  we over de Hardegarijpsteropvaart  de nieuwe wijk Súd in en gaan direct rechts het wandelpad op.De  Hardegarijpsteropvaart was in het begin van de 20e eeuw nog een goed gebruikt vaarwater, verderop via de Tillefeart en de Sânsleat ri noorden was het de verbinding naar de veenderijen = Bergumerveen = in het Buitenveld. In de Rijksstraatweg zat een brug. Het wandelpad rechtdoor blijven volgen en na huisnr 28 rechtsaf over het bruggetje. Over het bruggetje links en direct weer rechts. =/= alternatief; bij mooi droog weer kunt u hier ook rechtdoor lopen   i.p.v. rechts af te slaan. Links aanhouden volgt u na 50 m  een graspad bij het water langs. Dit pad blijven volgen. U loopt nu rond de manege van de Yperuiters en kunt u genieten van de prachtige vergezichten en de landerijen aan de oostkant van het dorp.==/== Als u rechtsaf bent gegaan loopt u tussen de volkstuinen en het
    

                      

sportcomplex door, het verharde pad rechtsaf volgen = einde alternatief.=. U komt nu op het ijsbaan terrein c.q  Koopmansbosje. Hier kunt u links of rechts om kiezen. Wij kiezen voor linksom en gaan het 1e pad rechtsaf over de bruggetjes. == Loopt u rechtsom dan komt u weer op onze route bij het bruggetje aan u linker kant== 

 


Na het 2e bruggetje komen we op een rond eilandje met links aan het pad wat stenen. Hier ongeveer heeft de oude dorpskerk gestaan welke in 1711 is afgebroken en nieuw is gebouwd op de huidige plek aan de Rijksstraatweg.  Onderdelen uit de oude kerk vindt u daar nog terug. Na het 3e bruggetje linksaf, houden rechts aan en gaan rechts af ri Zomerweg. Bij de weg steken we schuin rechts over en gaan rechtsaf het fietspad op. De Zomerweg was in de middeleeuwen de belangrijkste weg tussen Burgum Suwâld en Leeuwarden. een handelsweg die een verbinding was tussen en verschillende  kloosters. Een handelsweg met aan weerszijde wat struiken en veel moeras, ruigland en water, was in die tijd een gevaarlijke weg en menig handels man werd overvallen door (struik)rovers. Na het in dienst komen van de Greate Strjitwei is de Zomerweg een smoeke binnenweg geworden.Na 100m kunt u een tussen stop maken voor een hapje en een drankje. Bij het einde van het fietspad houden we links aan. Na de tennisvelden gaan we rechtsaf over het bruggetje van de Bergumerveenstervaart. 

 
                                       

Vroeger was dit een druk vaarwater voor vervoer van riet,hooi en turf. Ongeveer 1 km westelijk van hier vinden we nog restanten van een oude sluis. Aan het pad wat we volgen, zien we aan de rechterkant een mooie moderne nieuwe woning. 75 m links van dit huis stond vroeger het Galesloot. Hurdegaryp had voorheen 2 belangrijke gebouwen. Bennema state en Galesloot. Galesloot is waarschijnlijk afgeleid van de sloot die daar liep. Hoe het gebouw er uit heeft gezien is niet duidelijk maar het is rond 1600 gebouwd en later in begin 1800 vervangen door nieuwbouw. In 1989 is het huis wat er toen nog stond afgebrand. Door het huidige hek kunt u nog de oude bomen welke voor het huis stonden zien. Bewoners waren o.a. de fam Roorda, en de  fam Reitsma -Beide families waren vooraanstaande mensen in het dorp enprovincie. In De Hofkerk vindt u nog de Roordabank met familiewapen  en grafstenen van beide families.  We blijven rechtdoor lopen en steken de Westeromwei over, De Horst in  = = U kunt hier ook uw route beëindigen en rechtsaf weer naar De Hameije lopen = =   
 

                           

Hoewel we nu door een betrekkelijke nieuwe wijk lopen was De Horst rond 1800- 1930 nog de westgrens van het dorp en  een zandpad. Aan het eind op de hoek met de Rijksstraatweg nu, stond een boerderij waar ook de bekende Fam Reitsma heeft gewoond en laatstelijk de Fam Boonstra.  Op dezeplek staat nu de privé woning van  architect Abe Bonnema  De Rijksstraatweg,  in 1830 als Rijksweg doorgetrokken naar Groningen, is een veel besproken en zeer drukke weg maar heeft Hurdegaryp wel op de kaart gezet en heeft het dorp gemaakt tot wat het nu is; Een mooi actief en groen forenzendorp waar het goed wonen is. Nog even en dan krijgt ook Hurdegaryp een rondweg en kan de Rijksstraatweg weer een groene laan worden zoals voorheen. 
 

                         

Langs de huidige Rijksstraatweg zien we nog vele mooie renteniers-huizen, een teken dat het dorp aan de weg  vroeger al in trek was bij gegoede burgers.. Bij de Rijksstraatweg gaan we links af  en steken bij de verkeerslichte de weg rechtsaf over De Wijk die we links zien heet  "Reidlânsfeart" voorheen een gebied met veel rietlanden en wat arme hooivelden. Een  klein vaarwater wat er door liep en uitmondde in de vaart aan de Zomerweg, werd gebruikt voor vervoer van riet hooi en turf uit het noorden. Vanaf de sluis in de Slachtedijk kon men hier langs varen en mogelijk via de Bergumerveenstervaart richting Leeuwarden of andere gebieden bereiken. Bijna alle straatnamen in deze wijk hebben iets met riet te maken.We lopen recht op het station van Hurdegaryp af. Voor het station rechts en bij einde weg gaan we weer rechts. Het gebied links leent zich uitstekend voor een prachtige fietstocht.


  

We lopen nu de z.g. oude driehoek binnen. 2 oude straten van het dorp in de vorm van een driehoek. we gaan de 1e weg rechts in  = Thoden van Velzenweg  De weg is genoemd naar H.U. Thoden van Velzen winkelman, dichter en schrijver. Initiatiefnemer,medeoprichter en stuwende kracht van de rederijkerskamer Tesselschade. In deze straat zien we dat er ook andere dan rentenierhuizen staan in het dorp. In het huis op nr 33/35/37 woonden in 1980 nog drie families.


                   

Aan het einde van de weg gaan we rechts af en steken voor het hotel de Rijksstraatweg weer over. Op de ventweg gaan we links en daarna direct weer rechts . We lopen nu op de Burgemeester Drijberweg. 
Deze straat is ook één van de eerste straten van Hurdegaryp en is genoemd naar de burgemeester S.B. Drijber die aan de Rijksstraatweg woonde. Hij was meer dan 25 jaar burgemeester van Tietjerksteradeel 
We blijven deze straat volgen tot we bij het winkelcentrum komen en zijn dan ook weer bij ons startpunt. aug 2005 D.Nouta

By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes