Tjalling Koopmans College

 

                

Persoonlijk onderwijs

Het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp is toegankelijk voor iedereen, maar biedt persoonlijk onderwijs vergelijkbaar met een privé school. Na de succesvolle Isaac Beeckman Academie, heeft nu ook het Noorden een school voor persoonlijk onderwijs.

Kleine klassen (16 leerlingen) zorgen voor een persoonlijke sfeer. Om te garanderen dat elke leerling ruim aandacht krijgt, nemen we maximaal 80 eerste klas leerlingen per jaar aan. Dat doen we in volgorde van reservering, dus reserveer vrijblijvend,maar wel op tijd.

Les op maat. Wie makkelijk leert, mag vakken op een hoger niveau volgen. Wie moeilijker leert, krijgt extra lessen met herhaling van de stof. Voor beter maatwerk is de school meer weken per jaar open.

20% meer lestijd. Goed onderwijs kost tijd. Daarom hebben onze docenten meer lestijd dan op andere scholen. Uitval van lessen komt bijna niet voor.

Goede doorstroom naar HAVO, VWO en VWO+. Leerlingen kunnen zelfs vak voor vak doorstromen. Vakken waar ze goed in zijn mogen ze op een hoger niveau volgen. Dat maakt een latere overstap makkelijker. VWO+ is voor leerlingen die in de laatste schooljaren al aan de propedeuse van hun studie willen werken.

Weinig huiswerk. We doen zoveel mogelijk het werk op school: Altijd een docent bij de hand en geen gesleep met boeken.

Internationaal karakter door samenwerking met IVIO Wereldschool. Deze school verzorgt het onderwijs aan Nederlandse jongeren in het buitenland, zoals kinderen van artsen zonder grenzen of internationale zakenmensen. Bovendien gaan onze leerlingen vanaf klas 2 jaarlijks 2x op taalreis.

Levensbeschouwing. We geven gelijke aandacht aan verschillende levensbeschouwingen en dragen er toe bij dat leerlingen hun eigen levensbeschouwing op kunnen bouwen. We doen dat onder meer door Filosofie standaard in het vakkenpakket op te nemen.

Persoonlijk, maar niet individueel. Persoonlijk betekent niet dat leerlingen eenzaam en alleen individueel onderwijs volgen. Ze hebben wel een eigen onderwijsprogramma dat rekening houdt met hun ontwikkeling en hun resultaten.

Een HAVO-leerling die bijvoorbeeld Frans en Engels op zijn sloffen haalt, mag deze vakken op VWO-niveau volgen. De leerling mag voor deze vakken ook een VWO-eindexamen doen.

Normale ouderbijdrage. Het lijkt een privé school, maar duur is het niet. De ouderbijdrage is vergelijkbaar met die voor andere scholen. Dat dit kan, bewijst de Isaac Beeckman Academie in Zeeland. We bieden beter onderwijs doordat we alle geld en tijd investeren in waar het om gaat: goede docenten en goede leermiddelen. Bij ons dus geen managers, dure nieuwbouwprojecten of duurbetaalde besturen. We laten het geld in de klas en daar profiteren onze leerlingen van.

Goed bereikbaar dichtbij Leeuwarden en op loopafstand van treinstation Hurdegaryp. Daardoor zijn we ook uit Groningen goed bereikbaar.

Plaats op school reserveren?

Om te garanderen dat elke leerling ruim aandacht krijgt, nemen we maar 80 eerste klas leerlingen per jaar aan. Omdat er mogelijk meer aanmeldingen zullen zijn, is het belangrijk om een plaats te reserveren. Een reservering verplicht tot niets, maar u wordt wel als eerste uitgenodigd voor de open dagen en u krijgt voorrang als u daarna besluit om in te schrijven.

Adres:
Easter Omwei 7
9254 GM  Hurdegaryp

Postadres:
Postbus 36026
1020 MA  Amsterdam

Telefoon:

+31 (0) 511 471712

Voor meer informatie klik hier...!

Let op, de ingang Tjalling Koopmans College is niet via de Easter Omwei maar via De Petten.

foto volgt. !!

Foto genomen vanaf de Easter Omwei.

Foto genomen vanaf de Easter Omwei.

Tekst met toestemming overgenomen van de website Tjalling Koopmans College.

By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes